Ключові показники 2017 року

Ключові показники

НБУ - Звіт 2017 | Статистика
13,7%
Інфляція
НБУ - Звіт 2017 | Статистика
+2,5%
Реальний ВВП
НБУ - Звіт 2017 | Статистика
18,8 млрд дол. США
Міжнародні резерви
НБУ - Звіт 2017 | Статистика
2,6 млрд дол. США
Профіцит зведеного платіжного балансу
НБУ - Звіт 2017 | Статистика
15,1%
491 млрд грн1
Депозити у гривні
НБУ - Звіт 2017 | Статистика
13,0%
571 млрд грн1
Кредити у гривні
НБУ - Звіт 2017 | Статистика
82
Кількість діючих банків
НБУ - Звіт 2017 | Статистика
123,4 млрд грн
Регулятивний капітал банків
НБУ - Звіт 2017 | Статистика
11,1%
Співвідношення готівки поза банками до ВВП
НБУ - Звіт 2017 | Статистика
100%
Прозорість банківської системи
1 Згідно з даними монетарної статистики
НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації

Звернення Голови Національного банку

Звернення Голови Національного банку

У 2017 році Національний банк зберіг незмінним мандат незалежного центрального банку: ми забезпечували цінову та фінансову стабільність. Ця робота була успішною, адже минулий рік став другим роком економічного зростання. Приріст реального ВВП становив 2,1%. Міжнародні резерви Національного банку перебувають на докризовому рівні: за результатами року вони становлять 18,8 млрд доларів США. Ми послідовно продовжуємо політику плаваючого обмінного курсу.

Нас підтримує наш надійний партнер у збереженні фінансової стабільності − Міжнародний валютний фонд. У 2017 році Україна отримала транш на суму 1 млрд дол. США. Ми й надалі залишаємося в програмі з Міжнародним валютним фондом і працюємо над виконанням узятих на себе зобов’язань.

За підсумками року споживча інфляція становила 13,7% у річному вимірі та виявилася близькою до прогнозу Національного банку у 12,2%. Ми впевнені, що у найближчі два роки (у 2018 − 2019 рр.) інфляція знизиться до середньострокової цілі Національного банку - 5%. І перехід восени 2017 року до більш жорсткого режиму монетарної політики був спрямований саме на повернення інфляції цільового рівня в рамках політики інфляційного таргетування.

Протягом 2017 року Національний банк перерахував до Державного бюджету 44,4 млрд грн.

У 2017 році Національний банк продовжив політику щодо послаблення та зняття валютних обмежень. Крім того, ми розробили законопроект «Про валюту», який прийде на зміну застарілому Декрету про систему валютного регулювання.

І валютного контролю, прийнятому в 1993 році. Ми плануємо принципово змінити валютне регулювання в країні: після прийняття закону "Про валюту" на нас чекає режим вільного руху капіталу. Замість заборон, прописаних у чинному законодавстві, матимемо свободу проведення валютних операцій за принципом «дозволено все, що прямо не заборонено законом». Це - необхідний та довгоочікуваний крок назустріч європейському світовому ринку.

Відновлення кредитування − одна із цілей Національного банку на 2017 − 2018 роки. І ми поступово наближаємося до її виконання. Так, із початку 2017 року обсяг гривневих кредитів бізнесу зріс на 8,7%, а кредитування населення в національній валюті − на 38,3%.

Зазначу, що знизити кредитні ставки на ринку та зробити кредити більш доступними вдалося завдяки зниженню вартості ресурсів на ринку у 2017 році. Крім того, для відновлення кредитування необхідне забезпечення законодавчого захисту прав кредиторів та споживачів фінансових послуг, а також вирішення проблеми токсичних активів. І Національний банк бере безпосередню участь у розробці та опрацюванні у Верховній Раді необхідних законопроектів.

Як і очікував регулятор, у 2017 році операційний дохід банківської системи збільшився на 10%. Проте через значні обсяги відрахувань у резерви банківський сектор завершив рік зі збитком у 24,4 млрд грн – переважно за рахунок чотирьох великих банків, зокрема Приватбанку. Однією з позитивних тенденцій минулого року вважаємо скорочення кількості збиткових банків до 18 із 33 у 2016 році.

Усі 82 банки, присутні на ринку станом на початок 2018 року, мають прозору структуру власності, більшість із них достроково виконала трирічні програми з докапіталізації та зменшила максимальний розмір кредитного ризику за операціями з пов’язаними особами відповідно до вимог регулятора. За 2017 рік банки збільшили власний статутний капітал до 495,4 млрд гривень. Усі ці дії спрямовані на підвищення стійкості банківської системи до стресів та зовнішніх шоків.

Для недопущення повернення на банківський ринок схемних операцій центральний банк запровадив ризик-орієнтований підхід під час планування та проведення фінансового моніторингу. Такий підхід − наріжний камінь для впровадження ефективної системи протидії легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму. Тепер банки повинні використовувати власні ресурси у сфері фінансового моніторингу адекватно до наявних ризиків і залежно від цього приділяти підвищену увагу тим клієнтам, які здійснюють високоризикові операції.

Національний банк і сам змінюється на краще: ми стаємо більш прозорими, відповідальними перед суспільством, у досконалюємо інструменти впровадження політики , збільшуємо ефективність внутрішніх процесів.

Національний банк має чітке стратегічне бачення та програму: ми вперше в історії незалежної України розробили та схвалили Стратегію центрального банку. Ми визначили сім цільових орієнтирів, у напрямі яких будемо розвиватися у найближчі роки. Крім визначених законом мандата з підтримки низької та стабільної інфляції, забезпечення стабільності й ефективності банківської системи, ми зосередимося на відновленні кредитування і плавному переході до режиму вільного руху капіталу. Завдяки цьому буде забезпечений стабільний послідовний розвиток банківського сектору. Ми визначили нові амбітні завдання: забезпечення ефективного регулювання всього фінансового сектору, а також розвиток фінансової інклюзії. Переконаний, що досягнення визначених цілей дасть змогу українській банківській системі повноцінно інтегруватися до європейського фінансового простору.

Ми чітко усвідомлюємо, що попереду – нові виклики і завдання. Щоб упоратися з ними, маємо нашу «дорожню карту» − Стратегію Національного банку. Тож рухаємося вперед задля втілення її цілей.

НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації

Стратегія Національного банку

Стратегія Національного банку

НБУ - Звіт 2017 | Стратегія Стратегія НБУ - Звіт 2017 | Програма дій Програма дій
НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації

Виконання основних функцій

Виконання основних функцій

НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації

Основні показники фінансової звітності

Склад та динаміка активів і пасивів Національного банку, млн грн

Кошти та депозити в іноземній валюті та банківських металах

25 168
50 958

Цінні папери нерезидентів

414 455
275 329

Авуари в СПЗ

60 860
73 546

Монетарне золото

28 404
24 353

Цінні папери України

372 697
394 454

Кредити банкам та іншим позичальникам

32 417
35 456

Внутрішній державний борг

1 926
2 002

Внески в рахунок квоти МВФ

80 415
73 538

Основні засоби та нематеріальні активи

5 421
5 946

Інші активи

5 238
4 966

Банкноти та монети в обігу

361 544
341 059

Кошти банків

39 994
44 305

Кошти державних та інших установ

56 124
48 549

Зобов’язання з перерахування прибутку до бюджету

44 614
44 379

Депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України

67 024
68 073

Кредити отримані

2 807
0

Зобов’язання перед МВФ, крім зобов’язань зі сплати внеску за квотою

206 245
169 757

Боргові зобов’язання на користь МВФ зі сплати внеску за квотою

80 411
73 538

Інші зобов’язання

3 308
3 232

Статутний капітал

100
100

Загальні та інші резерви

53 053
54 255

Резерви переоцінки активів і зобов’язань

111 740
93 265

Неконтрольована частка

37
36
НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації

Правління Національного банку

НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації

Заходи та проекти

Фільтри:
НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації НБУ - Звіт 2017 | Декорації